Tag Archives: Rena Zendedel

Rena Zendedel, MSc

Continue reading >>

Zendedel, R., Schouten, B.C., Van Weert, J.C.M., & Van den Putte, B. (2016). Informal interpreting in general practice: The migrant patient’s voice. Ethnicity and Health. Advance online publication. doi: 10.1080/13557858.2016.1246939

Continue reading >>

Teaching awards for PersCom lecturers

Five awards have been distributed by the College of Communication and the GraduateSchool of Communication to excellent lecturers of the program group Persuasive Communication during the department meeting on the 25th of June. Continue reading >>

Zendedel, R., Schouten, B. C., Van Weert, J. C. M., & Van den Putte, B. (2016). Informal interpreting in general practice: Comparing the perspectives of general practitioners, migrant patients and family interpreters. Patient Education and Counseling, 99(6), 981–987. doi:10.1016/j.pec.2015.12.021

Continue reading >>

Zendedel, R. (2013). Tolken in de gezondheidszorg. In I. Wolffers, A. Van der Kwaak, & N. Van Beelen (Eds.), Culturele diversiteit in de gezondheidszorg: Kennis, attitude en vaardigheden. Bussum: Coutinho.

Zendedel, R., & Meeuwesen, L. (2013). Ervaringen van informele tolken in een medische setting. In S. Willems & J. Mertens (Eds.), Professioneel omgaan met diversiteit (pp. 143-157). Mechelen: Wolters Kluwer

Continue reading >>

Schouten, B, Ross, J., Zendedel, R., & Meeuwesen, L. (2012). Informal interpreters in medical settings: A comparative socio-cultural study of the Netherlands and Turkey. The Translator, 18(2), 311-338. doi: 10.1080/13556509.2012.10799513

Continue reading >>

Zendedel, R. & Meeuwesen, L. (2012). ‘Meertalige jongeren tolken voor hun ouders: wat zijn de gevolgen voor onderwijs?’. Cascade, 9(4), 28-30.

Zendedel, R. (2011). Mijn dochter schaamt zich als we bij een dokter zijn. In L. Meeuwesen, H. Harmsen, & A. Sbiti (Eds.), Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Tolken in de gezondheidszorg. Rotterdam: Mikado.

Zendedel, R. (2011). Onderzoeken, luisteren en dan pas medicijnen. In Meeuwesen, L., Harmsen, H., Sbiti, A. (red.) Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Tolken in de gezondheidszorg. Rotterdam: Mikado.

Verstegen, N., Zendedel, R., Ingleby, D., Vogel, V. ‘De puzzel is het grootst bij allochtonen’. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs. (2011). Utrecht: Forum educatief.

Tags: (intercultural communication; interpersonal communication)