Tag Archives: Annemarie Wennekers

Prestigieuze prijs voor Annemarie Wennekers

Annemarie Wennekers heeft zojuist de dissertatieprijs van de Associatie Sociaal Psychologische Onderzoekers (ASPO) gewonnen voor haar proefschrift “Embodiment of Prejudice: The Role of the Environment and Bodily States”. Zij verdedigde het proefschrift op 23 april 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Continue reading >>

Wennekers, A. M., Vandeberg, L., Zoon, K., & Van Reijmersdal, E. A. (2015). Distinguishing implicit from explicit attitudes in brand placement research. In P.W.J. Verlegh, H.A.M. Voorveld & M. Eisend (Eds.), Advances in Advertising Research (Vol. VI)(pp. 253-267). Wiesbaden: Springer Gabler.

Continue reading >>

Wennekers, A. M., Holland, R. W., Wigboldus, D. H. J., & van Knippenberg, A. (2012). Duistere vooroordelen: Hoe een donkere omgeving negatieve associaties met Marokkanen kan versterken. [Prejudice in the dark: How darkness enhances negative associations with Moroccans]. In M. Strick, M. Baas, L. van Dillen, R. Dotsch, D. Lakens, & M. de Vries (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2012 (pp. 251-254). Groningen: ASPO pers.

Wennekers, A. M., Holland, R. W., Wigboldus, D. H. J., & Van Knippenberg, A. (2012). First see, then nod! The role of temporal contiguity in embodied evaluative conditioning of social attitudes. Social Psychological and Personality Science, 3, 455-461.

Wennekers, A. M., Holland, R. W., Wigboldus, D. H. J., & Van Knippenberg, A. (2010). Hoofdknikken kan impliciete vooroordelen verminderen. [Head nodding can reduce implicit prejudice]. In B. Derks, R-J. Renes, K. Ruys, N. van de Ven en M. Vliek (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2010 (pp. 507-514). Groningen: ASPO Pers.

Holland, R. W., Wennekers, A. M., Bijlstra, G., Jongenelen, M. M., & Van Knippenberg, A. (2009). Self-symbols as implicit motivators. Social Cognition, 27, 581-602.

Wennekers, A. M., Holland, R. W., Wigboldus, D. H. J., & Van Knippenberg, A. (2009). Bange vermijding: Hoe toenadering vooroordelen kan verminderen. [Fearful avoidance: How approach behavior can reduce prejudice]. In J-W. van Prooijen, R-J. Renes, B. Derks, M. Stel en M. Vliek (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2009 (pp. 513-521). Groningen: ASPO Pers.

Bijlstra, G., Jongenelen, M. M., Wennekers, A. M., Holland, R. W., Smeets, R. C., & Van Knippenberg, A. (2007). Naamletters en consumptiegedrag: Waarom Jack zoveel Jack Daniel’s drinkt. In C. van Laar, R. Ruiter, J. Karremans, W. van Rijswijk & F. van Harreveld (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2006 (pp. 105-113). Groningen: ASPO Pers.