Tag Archives: intercultural communication

Noori, S., & Schouten, B.C. (2018). Perceptions of Iranian women regarding breast cancer screening behavior. Eastern Mediterranean Health Journal, 24(12), 1165-1171 .

Continue reading >>

Walther, J. B., Neubaum, G., Rösner, L., Winter, S., & Krämer, N. C. (2017). The effect of bilingual congruence on the persuasive influence of videos and comments on YouTube. Journal of Language and Social Psychology. Advance online publication. doi:10.1177/0261927X17724552

Schinkel, S., Schouten, B. C., Street, R. L., Van den Putte, B., & Van Weert, J. C. M. (2016). Enhancing health communication outcomes among ethnic minority patients: The effects of the match between participation preferences and perceptions and doctor–patient concordance. Journal of Health Communication, 21(12), 1251–1259. doi:10.1080/10810730.2016.1240269

Continue reading >>

Schinkel, S., Van Weert, J.C.M., Kester, J.A.M., Smit, E.G., & Schouten, B.C. (2015). Does media use result in more active communicators? Differences between native Dutch and Turkish-Dutch patients in information-seeking behavior and participation during GP consultations. Journal of Health Communication, 20(8), 910-919. doi: 10.1080/10810730.2015.1018600

Continue reading >>

Schouten, B. C., & Schinkel, S. (2015). Emotions in primary care: Are there cultural differences in the expression of cues and concerns? Patient Education and Counseling, 98(11), 1346-1351. doi:10.1016/j.pec.2015.05.018

Continue reading >>

Schinkel, S., Schouten, B.C., & van Weert, J.C.M. (2013). Are GP patients’ need being met? Unfulfilled information needs among native-Dutch and Turkish-Dutch patients. Patient Education and Counseling, 90(2), 261-267. doi:10.1016/j.pec.2012.11.013

Continue reading >>

Zendedel, R. (2013). Tolken in de gezondheidszorg. In I. Wolffers, A. Van der Kwaak, & N. Van Beelen (Eds.), Culturele diversiteit in de gezondheidszorg: Kennis, attitude en vaardigheden. Bussum: Coutinho.

Zendedel, R., & Meeuwesen, L. (2013). Ervaringen van informele tolken in een medische setting. In S. Willems & J. Mertens (Eds.), Professioneel omgaan met diversiteit (pp. 143-157). Mechelen: Wolters Kluwer

Continue reading >>

Schouten, B, Ross, J., Zendedel, R., & Meeuwesen, L. (2012). Informal interpreters in medical settings: A comparative socio-cultural study of the Netherlands and Turkey. The Translator, 18(2), 311-338. doi: 10.1080/13556509.2012.10799513

Continue reading >>

Zendedel, R. & Meeuwesen, L. (2012). ‘Meertalige jongeren tolken voor hun ouders: wat zijn de gevolgen voor onderwijs?’. Cascade, 9(4), 28-30.

Zendedel, R. (2011). Mijn dochter schaamt zich als we bij een dokter zijn. In L. Meeuwesen, H. Harmsen, & A. Sbiti (Eds.), Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Tolken in de gezondheidszorg. Rotterdam: Mikado.

Van Rekom, J., & Verlegh, P. W. J. (2011). Putting Greece on the map: The use of cognitive causal mapping for destination management. In: F.M. Go and R. Govers. (eds), International Place Branding Yearbook 2011. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Continue reading >>

Van Weert, J. C. M., Hermanns, S., Linn, A. J. & Schouten, B. C. (2011). Dance4life. Evaluating a global HIV and AIDS prevention program for young people using the Pre-Im framework for process evaluation. International Public Health Journal, 3(1), 99-110.

Continue reading >>

Zendedel, R. (2011). Onderzoeken, luisteren en dan pas medicijnen. In Meeuwesen, L., Harmsen, H., Sbiti, A. (red.) Als je niet begrijpt wat ik bedoel. Tolken in de gezondheidszorg. Rotterdam: Mikado.

Verstegen, N., Zendedel, R., Ingleby, D., Vogel, V. ‘De puzzel is het grootst bij allochtonen’. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs. (2011). Utrecht: Forum educatief.

Tags: (intercultural communication; interpersonal communication)

Schinkel, S., Schouten, B. C., & Van Weert, J. C. M. (2010). Communicatie met Nederlandse en Turkse patiënten in de huisartsenpraktijk: Een exploratief onderzoek naar verschillen in informatie- en participatiebehoeften. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 38(1), 63-79.

Continue reading >>

Hermanns, S., Van Weert, J. C. M., Linn, A., & Schouten, B. C. (2009). Dance4life. A process evaluation of a global Entertainment-Education prevention program to establish a social youth movement in pushing back HIV/AIDS. Amsterdam: Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam. ISBN 978-94-90512-01-9

Continue reading >>

Chow, Y. F., Zwier, S., & Van Zoonen, L. (2008). Bananen, modelminderheid en integratie. Migrantenstudies, 24, 72-84.

Continue reading >>

Van Rekom, J., Jacobs, G., Verlegh, P. W. J., & Podnar, K. (2006). Capturing the essence of a corporate brand personality: A Western brand in Eastern Europe. Journal of Brand Management, 14(1/2), 114-124. DOI:10.1057/palgrave.bm.2550056

Continue reading >>