Tag Archives: Communicaging

Pasman E., & Van Weert, J. C. M. (2010). Ouderenconsultatiebureau Stadsdeel De Baarsjes. Een analyse van 2008 en 2009. Amsterdam: Amsterdam School of Communication Research, Universiteit van Amsterdam.

Jansen, J., Van Weert, J. C. M., Wijngaards-de Meij, L., Van Dulmen, S., Heeren, T. J., & Bensing, J. M. (2010). Recall of medical information in older cancer patients and their companions. Psycho-Oncology, 19(2), 170-179. DOI:10.1002/pon.1537

Continue reading >>

Loos, E. F. (2010). [Review of A. Hartung, B. Schorb, D. Küllertz und W. Reißmann: Alter(n) und Medien. Theoretische und empirische Annäherungen an ein Forschungs- und Praxisfeld. TLM Schriftenreihe; Band 20 – Erfurt: ISTAS], in Publizistik, 447-448.

Loos, E. F. (2010). Nieuwe media in oude handen: Op weg naar toegankelijke digitale informatievoorziening. In V. Frissen & J. van den Steenhoven (eds), Jaarboek ICT en Samenleving 2009-2010. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties.

Continue reading >>

Loos, E. F. (2010). Het gebruik van oude en nieuwe media: De (ir)relevantie van leeftijd. Geron, 12(2), 13-17.

Continue reading >>

Loos, E. F. (2010). De oudere: Een digitale immigrant in eigen land? Een terreinverkenning naar toegankelijke informatievoorziening. [oratie] Den Haag: Boom/Lemma.

Continue reading >>

Van der Goot, M. (2009). Television viewing in the lives of older adults. Doctoral dissertation, Radboud University Nijmegen.

Continue reading >>

Posma, E., Van Weert, J. C. M., Jansen, J., & Bensing, J. M. (2009). Older cancer patients’ information needs about treatment: an evaluation through the eyes of patients, relatives and professionals. BMC Nursing, 8, 1. DOI:10.1186/1472-6955-8-1. (highly accessed).

Continue reading >>

Loos, E. F., & Mante-Meijer, E. A. (2009). User-friendly websites in the eyes of young and old people. In B. Sapio, L. Fortunati, L. Haddon, E.A. Mante-Meijer, T. Turk & E.F. Loos (eds), The good, the bad and the challenging: The user and the future of information and communication technologies. Koper: ABS Center.

Continue reading >>

Loos, E. F. & Mante-Meijer, E. A. (2009). Op zoek naar een nieuwe zorgverzekeraar. Een riskante bezigheid? Bestuurskunde, 18(2), 63-72.

Continue reading >>

Loos, E. F. & Mante-Meijer, E. A. (2009). Navigatie van ouderen en jongeren in beeld. Explorerend onderzoek naar de rol van leeftijd voor het informatiezoekgedrag van websitegebruikers. Den Haag: Lemma.

Continue reading >>

Loos, E. F. (2009). User-centred websites: The (ir)relevance of age. In Include 2009 (International conference on Inclusive Design, Londen: Royal College of Art).

Continue reading >>

Loos, E. F. (2009). Ouderen op zoek naar informatie op een website van een zorgverzekeraar. Een onderzoek naar het navigatiegedrag van SeniorWeb-leden. Utrecht: Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap / Universiteit Utrecht.

Continue reading >>

Van Gorp, B., & Van der Goot, M. (2009). Van Frankenstein tot de Goede Moeder: De inzet van frames in de strategische communicatie over duurzaamheid. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37, 303-316.

Continue reading >>

Van der Goot, M. (2009). Older widows’ television viewing: An interview study. In R. P. Konig, P. W. M. Nelissen, & F. J. M. Huysmans (Eds.), Meaningful media: Communication research on the social construction of reality (pp. 106-118). Nijmegen, The Netherlands: Tandem Felix.

Continue reading >>

Van der Goot, M. (2009). Televisiekijken in het leven van ouderen: Een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37, 162-175.

Continue reading >>

Linn, A. J. (2009). Evaluatierapport Verbeeldingsmethodiek. In opdracht van Theater Veder.

Continue reading >>

Jansen, J., & Van Weert, J. (2008). Effectieve communicatie met oudere patiënten met kanker. Leermenu Ouderen & Kanker, module Communicatie, theoretisch kader.

Continue reading >>

Jansen, J., Van Weert, J. C. M., Van der Meulen, N., Van Dulmen, A. M., Heeren, T. J., & Bensing, J. M. (2008). Recall in older cancer patients: Measuring memory for medical information. Gerontologist, 48(2), 149-157.

Continue reading >>

Mante-Meijer, E. A. & Loos, E. F. (2008). Risk takers and choice makers: Their (non) use of new media. Age and risk perception during a choice process. In J. Pierson, E. A. Mante-Meijer, E. F. Loos en B. Sapio (eds), Innovation for/by users. Brussel: Office for Official Publications of the European Communities.

Continue reading >>

Van der Goot, M., & Beentjes, J. W. J. (2008). Media use across the life-span. In W. Donsbach (Ed.), The International Encyclopedia of Communication. Oxford/ Washington: Blackwell/ICA. DOI:10.1111/b.9781405131995.2008.x

Continue reading >>

Van Weert, J. C. M., Jansen, J., De Best, A., Van der Meulen, N., Noordman, J., Posma, E., … Van Dulmen, S. (2008). In gesprek over chemotherapie Deel 1. Handvatten voor patiëntgerichte verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker. Utrecht: NIVEL (ISBN 978-90-6905-925-9).

Continue reading >>

Van Weert, J. C. M., Jansen, J., De Best, A., Van der Meulen, N., Noordman, J., Posma, E., … Van Dulmen, S. (2008). In gesprek over chemotherapie Deel 2. Een video-observatie onderzoek naar patiëntgerichtheid en recall van informatie tijdens verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker. Utrecht: NIVEL (ISBN 978-90-6905-927-3).

Continue reading >>

De Vries, M., Van Weert, J. C. M., Jansen, J., Lemmens, V. E. P. P., & Maas, H. A. A. M. (2007). Step by step. The need to develop a clinical pathway for older cancer patients. European Journal of Cancer, 43(15), 2170-2178.

Continue reading >>

Jansen, J., Van Weert, J., Van Dulmen, S., Heeren, T., & Bensing, J. (2007). Nurses’ responses to older cancer patients’ cues. Psycho-Oncology, 16(9), S2-S3.

Jansen, J., Van Weert, J. C. M., Van Dulmen, A. M., Heeren, T. J. , & Bensing, J. M. (2007). Patient education about treatment in cancer care. An overview of the literature on older patients’ needs. Cancer Nursing, 30(4), 251-260.

Continue reading >>

Loos, E. F., & Mante-Meijer, E. A. (2007). De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel. De invloed van leeftijd, geslacht en opleiding op het gebruik van oude en nieuwe media als informatiebron. Houten: Springer.

Continue reading >>

Loos, E. F., & Mante-Meijer, E. A. (2007). Het gebruik van oude en nieuwe media voor contacten met de Belastingdienst. Multi-channel onderzoek naar de invloed van leeftijd, geslacht en opleiding. Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Alliantie Vitaal Bestuur. Utrecht/Den Haag: USBO/BZK.

Continue reading >>

Jansen, J., Van Weert, J. C. M., Van Dulmen, A. M., Heeren, T. J., & Bensing, J. M. (2006). Educating older cancer patients about chemotherapy: What they want is what they get? In Sixth Conference on Psychology and Health. Abstractbook. Kerkrade: Rolduc [ISBN:90-5187-318-2].

Sikkel, D. & Keehnen, E. A. (2006). Vijftigplusmarketing, een kans op solidariteit? In D. van den Brink en F. Heemskerk (eds.), De vergrijzing leeft: kansen en keuzen in een verouderende samenleving, blz. 247-261. Amsterdam: Bert Bakker.Vijftigplusmarketing, een kans op solidariteit?

Van der Goot, M., Beentjes, J. W. J., & Van Selm, M. (2006). Older adults’ television viewing from a lifespan perspective: Past research and future challenges. In C. S. Beck (Ed.), Communication Yearbook 30. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Verkaik, R., Van Weert, J. C. M., Francke, A. L. (2005). The effects of psychosocial methods on depressed, aggressive and apathetic behaviors of people with dementia: A systematic review. International Journal of Geriatric Psychiatry, 20(4), 301-314.

Continue reading >>