Sikkel, D. (2010). Wijs en vruchtbaar: evolutie en de zin van het oud worden. Geron, 12(4).

Abstract: Vanuit evolutionair perspectief is het vreemd dat mensen tot ver over de vijftig doorleven en dat er zelfs een mechanisme bestaat dat na de vijftig een biologisch nieuwe manier van leven mogelijk maakt: de menopauze. Wat heeft dit mogelijk gemaakt? En wat zijn de consequenties voor hoe we met ouderen moeten omgaan?

Link: http://www.swptijdschriften.nl/Magazine/Article/940