Verstegen, N., Zendedel, R., Ingleby, D., Vogel, V. ‘De puzzel is het grootst bij allochtonen’. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs. (2011). Utrecht: Forum educatief.

Tags: (intercultural communication; interpersonal communication)