Van Dijk, A. M., Van Weert, J. C. M., & Dröes, R. M. (2012). Theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg: effecten op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van mensen met dementie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 43, 283-300.


http://www.theaterveder.nl/images/downloads/Eindrapport_Veder_Methode.pdf