Van Weert, J., Van Dulmen, A., & Bensing, J. (2006). Tevreden verzorgenden bejegenen demente bewoner positiever. Tijdschrift voor Verzorgenden, 39(6), 31-33.