Sikkel, D. (2012). De grootouder als cultuurbewaker. Boekman 92, 42-48.

Link: http://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-92-cultuuroverdracht