Van Noort, G., Antheunis, M. L., & Van Reijmersdal, E. A. (2011). Online vrienden bepalen de overtuigingskracht van SNS campagnes. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap,39(4), 91-103.

Abstract: Steeds vaker worden marketingcampagnes speciaal voor sociale netwerksites (SNS) ontwikkeld met als doel dat SNS gebruikers deze doorsturen naar hun online netwerk. Deze studie onderzoekt of de overtuigingskracht van dit type campagnes wordt bepaald door de sterkte van de sociale band die de ontvanger heeft met degene die de campagne doorstuurt.

Link: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/TCW/2011/4/TCW_1384-6930_2011_039_004_007