Meijers, M. H. C., & Noordewier, M. K. (2012). In balans met je omgeving? In N. van de Ven, M. Baas, L. van Dillen, D. Lakens, A. M. Lokhorst, & M. Strick (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2011 (pp141-143). Groningen: ASPO Pers.