Meer, T.G.L.A. van der & Zwier, S. (2012). Cause-related marketing: Een driekhoeksverhouding tussen consument, bedrijf en goed doel. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 40(1), 26-45.