Masłowska, E., Smit, E., Putte van den, B. (2012). Efektywność Spersonalizowanych Komunikatów Reklamowych.[The effectiveness of personalized advertising]. In: W. Patrzałek (Ed.), Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego [Creatie en verandering van de moderne reclameboodschap] (pp. 244-260). Poznań [Poland]: Wyższa Szkoła Bankowa.