Kort, M. de, & Velthuijsen, A. S. (2011). Handen wassen na het plassen. Jong geleerd, oud gedaan? Een onderzoek naar het communiceren van de injunctieve en descriptieve norm, en het uitoefenen van informationele en normatieve sociale invloed op het handenwasgedrag van toiletbezoekers.Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39(3), 41-64

Abstract: Het wassen van de handen is een van de meest effectieve manieren om besmetting en overdraging van bacteriën te voorkomen en tevens het goedkoopste middel in de strijd tegen de verspreiding van veel ziekten. Toch verzaken veel mensen bij het wassen van de handen na een toiletbezoek. Kunnen interventies die gebaseerd zijn op verschillende communicatietheorieën een automatische gedraging, zoals het handenwasgedrag, bevorderen?
Het doel van het onderzoek was om het goede gewoontegedrag bij die mensen die het wassen van de handen na een toiletbezoek (deels) vergeten zijn, terug te brengen. Dit werd gedaan door te communiceren over de cognitieve en affectieve grondslag van het gedrag, en zodoende mensen eraan te helpen herinneren waarom het wassen van de handen na een toiletbezoek wenselijk is. De getoetste communicatietheorieën in dit onderzoek zijn de injunctieve en descriptieve norm en de informationele en normatieve sociale invloed.
De effecten van de injunctieve en descriptieve norm en de informationele en normatieve sociale invloed zijn onderzocht in twee onafhankelijke studies. Uit de observaties blijkt dat het handenwasgedrag wordt bevorderd door zowel de injunctieve als de descriptieve norm, al heeft het communiceren van enkel de injunctieve norm een groter effect op het handenwasgedrag. Ook informationele sociale beïnvloeding en normatieve sociale beïnvloeding zijn goede manieren om het handenwasgedrag te bevorderen, aangezien deze op alle aspecten het handenwasgedrag bevorderen.

Link: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/TCW/2011/3/TCW_1384-6930_2011_039_003_004