Kerkhof, P. (2012). Sociale media en de Egyptische opstand: Over de invloed van vermeende media invloed. Talmalezing, 13 januari 2012. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit.

Link: http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Talmalezing%2013%20januari%202012_tcm30-252366.pdf