Hoeken, H., Van der Geest, T., Van der Goot, M., Hornikx, J., Jongenelen, M., & Kruikemeier, S. (2011). De rol van begrijpelijke taal in een digitale context: Ontwikkelingen op de domeinen Leven Lang Leren, complexe financiële producten, bestuur en politiek, en gezondheid [The role of comprehensible language in a digital context: Developments in the domains of Life Long Learning, complex financial products, government and politics, and health]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 266-286. doi: 10.5117/tvt2011.3.de_r410


Link: click here