Hermans, R. C. J., Lichtwarck-Aschoff, A., Bevelander, K. E., Engels, R. C. M. E., & Larsen, J. K. (2013). Samen eten: een kwestie van aanpassen? Een experimentele studie naar imitatie van eetgedrag bij jonge vrouwen. Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 68(1), s1-8.


Abstract: Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen hun eetgedrag aanpassen aan dat van een ander; er wordt minder of meer gegeten als de tafelgenoot respectievelijk minder of meer eet. Een mogelijke verklaring voor dit imitatie-effect van eetgedrag is het synchroon verlopen van de inname van beide personen. Het belangrijkste doel van deze studie was onderzoeken of jonge vrouwen hun eetgedrag direct aanpassen aan dat van hun tafelgenoot en geneigd zijn een hap van hun maaltijd te nemen als de ander dit doet. Om inzicht te krijgen in een mogelijk imitatie-effect, werden alle happen die beide tafelgenoten van hun warme maaltijd namen geanalyseerd (N = 3888). Aan dit onderzoek namen 70 vrouwelijke koppels deel (M leeftijd = 21,26, SD = 2,99) die elkaar niet kenden. Voor elk koppel werden het totale aantal happen en de tijd waarop ze genomen werden gecodeerd. Imitatie van eetgedrag werd gedefinieerd als het nemen van een hap binnen 5 seconden nadat de ander dit had gedaan. Happen die buiten dit tijdframe werden genomen, werden als niet-imitatiehappen gedefinieerd. Beide vrouwen pasten hun eetgedrag aan elkaar aan. De vrouwen waren eerder geneigd om een hap van de maaltijd te nemen als hun tafelgenoot dit deed dan dat ze hun eigen eettempo bepaalden. Dit imitatie-effect deed zich vaker voor aan het begin van de maaltijd dan aan het einde. Jonge vrouwen pasten hun eetgedrag nauwkeurig aan aan dat van een onbekende tafelgenoot. Het is belangrijk dat dergelijke beïnvloedingsprocessen meer aandacht krijgen in bijvoorbeeld interventies gericht op ‘gezond eten’ of in de preventie van overgewicht.

Link: http://www.nvdietist.nl/temp/49383025/WK_NTvD_1_2013_WEB.PDF