Hermans, R. C. J., Bevelander, K. E., Engels, R. C. M. E., & Larsen, J. K. (2011). Het effect van portiegrootte en het eetgedrag van anderen op het eetgedrag van jonge vrouwen. Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 66(5), s1-8.

Abstract: Het eetgedrag van anderen en portiegrootte worden beide beschouwd als normatieve signalen die gebruikt worden om de gepaste hoeveelheid voedsel te bepalen. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het gezamenlijke effect van beide signalen. Dit is opmerkelijk, aangezien beide signalen vaak tegelijkertijd voorkomen in één eetsituatie. Het doel van de huidige studie was het gezamenlijk effect van het eetgedrag van een tafelgenoot en portiegrootte op het eetgedrag van jonge vrouwen te onderzoeken. Er werd gebruikgemaakt van een 3 (inname tafelgenoot: weinig, gemiddeld, veel) bij 2 (portiegrootte: klein, gemiddeld) tussen-proefpersonen experimenteel design. Aan dit onderzoek namen 85 jonge vrouwen deel. Beide personen kregen dezelfde warme maaltijd aangeboden. Elke sessie bestond dus uit twee personen: de proefpersoon en de geïnstrueerde tafelgenoot in de rol van naïeve proefpersoon. Zowel de portiegrootte als de voedselinname van de tafelgenoot had een onafhankelijke invloed op de voedselinname van de jonge vrouwen. De vrouwen aten meer wanneer hun tafelgenoot veel at. Bovendien aten ze meer wanneer ze een grotere portie aangeboden kregen. Vrouwen die een gemiddelde portie kregen aangeboden, aten 35% meer dan vrouwen die een kleine portie kregen  aangeboden. De vrouwen die een gemiddelde portie kregen aangeboden én samen aten met een tafelgenoot die veel at, aten 19% meer dan vrouwen die samen aten met een tafelgenoot die de helft van deze portie liet staan. De resultaten suggereren dat jonge vrouwen meerdere omgevingsfactoren gebruiken als richtlijn om te bepalen hoeveel ze kunnen eten. De onzekerheid die men heeft over de gepaste hoeveelheid die gegeten kan worden, wordt dus niet helemaal weggenomen door het aanbieden van één normatief signaal; men blijft dus ontvankelijk voor andere normatieve signalen. Interventies die zich alleen richten op het aanpakken van grote porties om overgewicht te voorkomen lijken weinig effectief, vooral als de omgeving gewoon door blijft eten. Het is aan te raden om in interventies combinaties van factoren die invloed hebben op voedselinname aan te spreken.

Link: http://devpsychopathologyru.nl/wp-content/uploads/2012/10/2011-Hermans-Het-effect-van-portiegrootte.pdf