Van Weert, J. C. M., Jansen, J., De Best, A., Van der Meulen, N., Noordman, J., Posma, E., … Van Dulmen, S. (2008). In gesprek over chemotherapie Deel 1. Handvatten voor patiëntgerichte verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker. Utrecht: NIVEL (ISBN 978-90-6905-925-9).


http://calliope.nivel.nl/pdf/DEEL%201%20en%20FOLDER%20samengevoegd%20DEFINITIEF.pdf
www.nivel.nl/voice