Linn, A. J. (2009). Evaluatierapport Verbeeldingsmethodiek. In opdracht van Theater Veder.

Link: http://www.moderne-dementiezorg.nl/uploads/Evaluatierapport%20Veder%20Verbeeldingsmethodiek.pdf