Jansen, J., & Van Weert, J. (2008). Effectieve communicatie met oudere patiënten met kanker. Leermenu Ouderen & Kanker, module Communicatie, theoretisch kader.

www.leermenu.nl
http://www.leermenu.nl/data/cd4/4_theoretischkader_effectievecommunicatie.html