Sikkel, D., (2010). De grijze aap. Ouderen, communicatie en consumentengedrag vanuit het perspectief van de evolutie. Universiteit van Amsterdam: Vossiuspers.

Abstract: Lang geleden, voordat er mensen bestonden, bleven alle dieren vruchtbaar tot hun dood. De afgelopen vijf miljoen jaar hebben wij ons ontwikkeld tot de enige diersoort met een menopauze. Kennelijk was dit ergens goed voor; de natuur geeft deze onvruchtbare extra tijd van leven niet cadeau. Het nut van de vijftigplusser, en daarmee zijn natuurlijke gedrag, moet er dus zijn, maar het staat niet scherp op ons netvlies. Marketeers en communicatieprofessionals, die ook de oudere doelgroep in het hart moeten raken, hebben daar last van. Ze snappen het natuurlijke gedrag van de recalcitrante puber, de jonge moeder en de kostwinnende vader. Maar wat oma en opa beweegt? Gedrag en emoties van ouderen worden voor een deel bepaald door cultuur en techniek (nurture), maar er is ook een instinctieve component (nature). De kennis hierover lijkt overwoekerd te zijn door het moderne leven. Een zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van de oudere mens kan er dan ook toe leiden dat we hem beter gaan begrijpen en trefzekerder met hem gaan communiceren.

Link: http://lib.uva.nl/primo_library/libweb/action/display.do?fn=display&doc=UVA_ARNO_PUB397273&vid=UVA