Van Reijmersdal, E. A., Smit, E. G., & Neijens, P. C. (2009). Brand placement: Het effect van programmacontext op merkherinnering, merkattitude en gedrag. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37(4), 290-302.

Abstract: Effecten van brand placement zijn veelvuldig onderzocht. Er is echter weinig bekend over de rol van het specifieke programma waarin een merk is geplaatst. Dit onderzoek onder 1195 kijkers laat zien dat niet alleen het programmagenre, maar ook de waardering voor het programma en de informationele waarde ervan een grote rol spelen in de effectiviteit van de in het programma opgenomen merken.
Keywords: brand placement, product placement, television, televisie, genre, program

Link: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/TCW/2009/4/TCW_2009_037_004_003