Boerman, S.C., Van Reijmersdal, E.A., & Neijens, P.C. (2012). Zijn sponsorvermeldingen in televisieprogramma’s effectief? Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 40(4), 46–59.


Abstract:
Deze studie onderzoekt het effect van sponsorvermeldingen in televisieprogramma’s op overredingskennis, en bekijkt in hoeverre de herinnering van de sponsorvermelding dit effect beïnvloedt. Een experiment (N = 208) toont aan dat wanneer een sponsorvermelding wordt herinnerd, deze leidt tot betere herkenning van gesponsorde inhoud als reclame (conceptuele overredingskennis) en daardoor tot een kritischere evaluatie van de gesponsorde inhoud (evaluatieve overredingskennis).

Link: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/TCW/2012/4/TCW_1384-6930_2012_040_004_005