Van Weert, J. C. M., Van Dulmen, A. M., & Bensing, J. M. (2006). Arbeidstevredenheid weerspiegelt zich in omgang met demente verpleeghuisbewoners. Factsheet. Utrecht: NIVEL, 2006.


http://www.nivel.nl/pdf/factsheet-omgangsvormen-en-verantwoording-juni2006.pdf