Peter Lewinski will defend his thesis on 24 June 2015

Peter Lewiński doet onderzoek naar het weerstaan van reclames door consumenten en kijkt daarbij naar de rol van gezichtsuitdrukkingen. Hij beargumenteert dat consumenten die naar een reclame kijken, weerstand kunnen bieden door hun fysieke expressies te beheersen. Met zijn onderzoek wil hij de consument extra gereedschap geven om opzettelijke pogingen tot overtuiging in reclamecampagnes tegen te gaan.

Dhr. P.L. Lewiński: The Role of Facial Expression in Resisting Enjoyable Advertisements. Promotor is prof. dr. E.S.H. Tan. Copromotor is dr. M.L. Fransen.

Link: klik hier
Samenvatting: klik hier