Oratie Bas van den Putte, woensdag 29 oktober 2014

Oratie Bas van den Putte, woensdag 29 oktober 2014
Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411, Hoek Spui
Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder adolescenten laat een dalende trend zien, maar is nog steeds veel te hoog. Voorlichting heeft over het algemeen weinig effect op het gedrag van adolescenten.
Een belangrijke verklaring hiervoor is dat zij niet in een sociaal vacuüm leven. Zij worden ook beïnvloed door hun sociale omgeving, meestal in ongezonde richting. De dagelijkse communicatie met vrienden en ouders heeft veel meer invloed op het gedrag dan de incidentele voorlichting. Bas van den Putte zal in zijn oratie betogen dat gezondheidspreventie op drie manieren effectiever kan worden gemaakt; (1) Beinvloed de beïnvloeders: Richt preventie op het beïnvloeden van de interpersoonlijke communicatie in meer gezonde richting. (2) Dicht de lekkageplekken: Richt preventie op de (sociale omgeving van) adolescenten die als eersten beginnen met roken, drinken of drugs. Dit gaat tegen dat middelengebruik in de vriendengroep komt waarna het zich gaat verspreiden. (3) Herhaling herhaling herhaling. Biedt voldoende tegenwicht tegen de vele impulsen die ongezond gedrag stimuleren.